Alkusammutus

Ensimmäiset minuutit ratkaisevat

Onnettomuustilanteessa on osattava toimia oikein. Tulipalo ei katso aikaa tai paikkaa, mutta useimmat tulipalot ovat sammutettavissa ensimmäisen kahden minuutin aikana. Ripeällä toiminnalla voidaan pelastaa paitsi ihmishenkiä, myös omaisuus. Alkusammutuskoulutus onkin erittäin tehokas menetelmä tutustuttaa erilaiset ihmiset toimintaohjeisiin.

Kohderyhmät:

  • Yritykset
  • Terveydenhuolto
  • Järjestöt
  • Taloyhtiöt
  • Oppilaitokset

Koulutus voidaan toteuttaa siten, että osallistujat saavat virallisen SPEK:in myöntämän AS1 alkusammutuskortin todistukseksi koulutuksesta tai räätälöidysti juuri kyseisen ryhmän tai työpaikan tarpeisiin, sisältäen esimerkiksi työpaikkakohtaiset toimintaohjeet onnettomuustilanteessa.

sammutus

TVA CONSULTING OY on Suomen Pelastusalan keskusjärjestön ja Palopäällystöliiton valtuuttama Kurssinjohtajakoulutuksen järjestäjä. Järjestämme tilauksesta Alkusammutus kurssinjohtajakoulutuksia esimerkiksi oppilaitoksille tai yrityksille. Koulutukseen valituilla tulee olla kurssinjohtajana toimimiseen soveltuva koulutus ja/tai työkokemus.