Direktiivikoulutus

Järjestämme tilauksesta Direktiivikoulutusta ryhmille.

Työturvallisuuskorttikoulutus (8h)

7*45min Direktiivikoulutusosuus, 8h kokonaiskesto
Toteutus: Teoriaopetus ja tentti (kuljetusalan lisämateriaalilla)

Sisältö:

 • Yhteinen työpaikka
 • Yhteinen turvallisuus
 • Perehdyttäminen
 • Turvallinen työpäivä yhteisellä työpaikalla
 • Onnettomuustilanteessa toimiminen

HÄTÄENSIAPU JA ALKUSAMMUTUS

Totetutus: Teoriaopetus ja käytännön harjoitukset 7*45min
Kouluttajat: Hätäensiapu SPR:n ensiapukouluttaja.
Alkusammutus: Timo Vahtera, SPEK:in auktorisoima alkusammutuskurssin johtaja.

Tavoite: Osata toimia oikein hätätilanteessa

 • Hätäilmoitus
 • Hätäensiapu
 • kemikaalionnettomuudet palovammat
 • ruhjeet, haavat
 • alkusammutus
 • palamisen edellytykset
 • sammutinvälineistö, jauhe-, vaahto-&hiilidioksidisammuttimet, sammutuspeite sammutusharjoitus peitteellä ja käsisammuttimella

ASIAKASPALVELU KOULUTUSPÄIVÄ

Totetutus: Teoriaopetus 7*45min.
Tavoite: Ymmärtää asiakaspalvelun keskeinen merkitys yhtenä kilpailuetuna

 • Asiakaspalvelun merkitys.
 • Asiakaspalvelun avaintilanteet ja niihin valmistautuminen
 • Asiakaspalvelutilanteessa käyttäytyminen
 • Viestintä, kielenkäyttö
 • Reklamaatiotilanteiden hoitaminen

MARKKINOINTI KOULUTUSPÄIVÄ

Totetutus: Teoriaopetus 7*45min
Tavoite: Tunnistaa yrityksen imago kilpailuetuna. Miten erotun kilpailijoista

 • Yrityksen ilme, nettisivut, lomakepohjat, logo
 • Yrityksen kilpailukeinot (esim 4P malli)
 • Markkinoinnin kanavat
 • Suoramarkkinointi
 • Ammattilehdet SOME AdWords

YRITYKSEN TALOUSHALLINTO

Totetutus: Teoriaopetus 7*45min.
Tavoite: Tuntea yrityksen kustannusrakenne ja verotuksen pääperiaatteet

 • Kustannustekijät maanteiden kuljetuksissa
 • Kiinteät kustannukset
 • Muuttuvat kustannukset
 • Kustannusrakenteeseen vaikuttaminen
 • ALV
 • Yritysverotus

sidebar-sf