Ensiapukoulutusta yrityksille

EMERGENCY FIRST RESPONSE ENSIAPUKOULUTUS

Emergency First Response on  yksi tunnetuimmista kansainvälisistä ja nopeiten kasvavista ensiapukoulutusjärjestelmistä. Maailmanlaajuinen organisaatio ja 60 000 kouluttajaa takaavat osaamisen 50 vuoden kokemuksella. Koulutusmateriaalin, kurssisisältöjen ja opetusmenetelmien kehitystyö on jatkuvaa.

 • Emergency First Response kurssit ovat hyväksyttyjä maailmanlaajuisesti.
 • Koulutusta on saatavana 175 eri maassa ja materiaalia 24 eri kielellä.
 • Emergency First Response kurssit noudattavat International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) kansainvälisen komitean ohjeita elvytykseen ja ensiapuun.

Järjestelmä keskittyy kouluttamaan tavallisia ihmisiä ensiaputaitoihin ja antamaan heille itseluottamusta toimia hätätilanteessa

Koulutuksen tavoite on tarjota stressitön- ja mukava tapa opetella näitä tärkeitä taitoja. Koulutus voidaan tehdä suomeksi tai englannksi.  Toinen kouluttaja osaa tosin myös hyvin ranskaa, saksaa ja ruotsia. Materiaaleja saatavilla 24 eri kielellä.

Pystytkö toimimaan hätätilanteessa?

 

EFR, Emergency First Response on kansainvälinen, Suomessa ja maailmanlaajuisesti virallisesti hyväksytty ensiapukoulutusjärjestelmä. Koulutus on voimassa 2 vuotta ja siitä saa kansainvälisen EFR ensiapukortin.

Järjestelmä keskittyy kouluttamaan tavallisia ihmisiä ensiaputaitoihin ja antamaan heille rohkeutta ja itseluottamusta toimia hätätilanteessa. Koulutus toteutetaan stressittömässä ilmapiirissä ja osallistujat saavat harjoitella taitoja tarpeensa mukaan osatakseen auttaa oikeassa hätätilanteessa.

Koulutuksia ja kursseja voidaan räätälöidä tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaan sekä vastaamaan myös muiden markkinoilla olevien toimijoiden kurssien sisältöä. Materiaalia on saatavilla 24 eri kielellä.

Aiheet lyhyesti:

Aihe: EFR Hätäensiapukoulutus

Osaatko elvyttää?

EFR:n Hätäensiapukoulutus  eli Emergency First Response Primary Care-koulutus perehdyttää osallistujat toimimaan henkeä uhkaavissa onnettomuuksissa.

Koulutuksessa opitaan esimerkiksi miten tehdään painelu-puhalluselvytys ja tyrehdytetään suuri verenvuoto.

Aihe: EFR Ensiavun jatkotoimenpiteet

Suosittelemme, että hätäensiapukoulutuksen yhteydessä opiskellaan myös ensiavun jatkotoimenpiteet-koulutusjakso (Emergency First Response Secondary Care). Tässä koulutuksessa opitaan mm. murtumista ja lastoittamisesta.

Aihe: Elvytyskoulutus

Mikä on AED-laite ja miten sitä käytetään?

EFR:n elvytyskouluksessa opitaan elvyttämisen perustaidot. Sen lisäksi perehdytään AED-laitteen eli defibrillaattorin käyttämiseen elvytyksessä.

KENELLE:
Pääasiassa yritykset, yhteisöt ja yhdistykset. Minimiryhmäkoko (laskutuksessa) 10 henkeä. Max.ryhmäkoko 24 henkeä/koulutus (jolloin meiltä tulee 2 kouluttajaa)

MISSÄ: 
Etupäässä Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella, jolloin koulutuksen järjestämisestä perittävät matkakustannukset eivät nouse korkeiksi. Koulutus voidaan järjestää TVA Consultingin järjestämissä tiloissa tai yrityksessänne.

Koulutukset tarkemmin kuvattuna: 

 1. EFR Hätäensiapu henkeä uhkaavissa tilanteissa (Emergency First Response Primary Care = CPR)
 2. EFR Ensiavun jatkotoimenpiteet-koulutus ei henkeä uhkaavissa tilanteissa (Emergency First Response Secondary Care)
 3. EFR Elvytyskoulutus (Emergency First Response CPR & AED)
 4. Ensiavun kertauskurssit
 5. Räätälöidyt koulutukset, kuten SFS 6002 edellyttämä hätäensiapu sähkötyössä. Voimassa 3 vuotta

HÄTÄENSIAPUKOULUTUS EMERGENCY FIRST RESPONSE 

 • Emergency First Response Primary Care-koulutus perehdyttää osallistujat toimimaan henkeä uhkaavissa onnettomuuksissa.
 • Kurssilla keskitytään henkeä pelastavaan ensiapuun teoriaopinnoissa, taitojen harjoitteluosassa ja realistisissa skenaarioharjoitteissa.
 • Kurssi antaa valmiudet ja rohkeutta toimia hätätilanteissa.
 • Kurssi on suoritusperustainen ja kestoltaan noin 6 lähiopetustuntia ja 2 tuntia itseopiskelua.
 • Kurssi sisältää suomen- tai englanninkielisen itseopiskelukirjan sekä opetusvideon.
 • Koulutuksessa opetettavia taitoja:
 • Tilannearvio
 • Suojainten käyttö
 • Ensiarviointi
 • Painelu – puhalluselvytys, rintakehän painallukset
 • Painelu – puhalluselvytys, painallukset yhdistettynä puhallukseen
 • Tukehtumaisillaan olevan aikuisen auttaminen
 • Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Shokin hoitaminen
 • Selkärankavamman ensiapu
 • Valinnaiset taidot:
 • Defibrilaattorin eli sydäniskurin (AED) käyttäminen
 • Ensiapuhapen antaminen

Ensiavun jatkotoimenpiteet-koulutus

 • Emergency First Response Secondary Care (Ensiavun jatkotoimenpiteet) kurssilla opitaan toimimaan onnettomuustilanteissa, jotka eivät aiheuta välitöntä hengenvaaraa.
 • Kurssi voidaan toteuttaa Primary Care-kurssin kanssa yhdessä tai erikseen.
 • Vaatimuksena kurssille osallistumiselle on aikaisempi voimassa oleva hätäensiapukoulutus.
 • Kurssilla on suomen- tai englanninkielinen oppikirja ja opetusvideo.
 • Kurssiin kuuluu lähiopetusta noin 4 tuntia ja itseopiskelua noin 1 tunti.
 • Suositellaan käytäväksi yhdessä Primary care-koulutuksen kanssa.
 • Secondary care (First aid)-koulutuksen opetettavia taitoja:
 • Vammojen tutkiminen
 • Sairauden tutkiminen
 • Sidokset ja haavat
 • Murtumien ja sijoiltaanmenojen lastoitus
 • Primary care ja Secondary care-koulutusten syventävät lisäosat:
 • Allergiset reaktiot ja niiden hoito
 • Murskavammat, palovammat, kemikaalivammat
 • Ensiapupakkauksen sisältö ja rakentaminen
 • Tukehtumaisillaan oleva vauva ja lapsi
 • Vauvan ja lapsen painelu-puhalluselvytys
 • Hammasvammat, silmävammat
 • Vähäiset haavat, naarmut ja mustelmat
 • Venähdykset ja nyrjähdykset
 • Päävammat
 • Sähkövammat
 • Hypotermia, paleltumat
 • Lämpöhalvaus ja lämpöuupuminen
 • Aivohalvaus
 • Diabetes, kuumekouristukset
 • Astma, myrkytykset
 • Myrkylliset puremat ja pistot

ELVYTYSKOLUTUS

 • Kurssilla harjoitellaan seuraavia taitoja:
 • Tilannearvio
 • Suojainten käyttö
 • Ensiarviointi
 • Aikuisen paineluelvytys
 • Aikuisen painelu- ja puhalluselvytys
 • Aikuisen elvytys ja AED-laite
 • Lapsen elvytys ja AED-laite
 • Vauvan elvytys
 • Tukehtumaisillaan oleva aikuinen ja lapsi
 • Tukehtumaisillaan oleva vauva

HÄTÄENSIAPU SÄHKÖTYÖSSÄ 4h

Voidaan lisätä esimerkiksi SFS 6002 kurssiin.

 • Toiminta tapahtumapaikalla / hätäensiapua vaativissa tilanteissa
 • Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
 • Elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys
 • Aikuisen paineluelvytys
 • Palovammat
 • Ruhjevammat- ja viiltohaavat
 • Sähkötyössä sattuvat tapaturmat

Ohessa TUKES:in vaatimus EA-koulutuksesta :”Ensiapuvalmiutta koskeva yleissäädös on työturvallisuuslaissa. Sähköalan töissä on luonnollisesti huolehdittava ensiapuvalmiudesta sähkön aiheuttamien tapaturmien varalta. SFS 6002 mukaan kaikille, jotka osallistuvat ammattitaitoa vaativiin sähkötöihin, on annettava ensiapukoulutus, joka käsittää ainakin palovammoihin sekä ruhje- ja viiltohaavoihin annettavan ensiavun sekä puhallus- ja painantaelvytyksen opettamisen ja niiden käytännön harjoittelemisen. Vaatimus koskee sähköalan ammattihenkilöitä, työnjohdon ja käytönjohdon henkilöitä ja näissä töissä avustamaan opastetuttuja henkilöitä.”

sidebar-sf