Pelastussuunnitelma

Hätätilanteessa on osattava toimia oikein.

Sairaskohtauksen, tulipalon tai muun yllättävän tilanteen koittaessa varautuminen tilanteeseen on ensiarvoisen tärkeää. Varatutumisella hätätilanteeseen on usein ratkaiseva merkitys tilanteen kehittymisen kannalta. Oikeanlainen toiminta voi pelastaa ihmisten terveyden ja hengen sekä myös pienentää omaisuusvahinkoja merkittävästi. Tilanteen koittaessa käydään taistelua aikaa vastaan ja tässä kohtaa etukäteissuunnittelun ja varautumisen merkitys tulee ilmi hyvin konkreettisesti.

Pelastussunnitelma on lakisääteinen ja sen tarkoitus on toimia työkaluna onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja varmistaa oikea toiminta hätätilanteessa. Suunnitelmaa voidaan hyödyntää myös perehdyttämisessä. Suunitelman yhteydessä kartoitetaan riskit ja määritetään oikeat toimenpiteet ja tarvittaessa roolit hätätilanteeseen. Pelastussuunnitelman rakentamisen/päivittämisen yhteydessä voimme myös mahdollisesti korjata esiin tulevat epäkohdat ja parantaa tilojenne kokonaisturvallisuutta. Voimme räätälöidä ja laatia Teille pelastussuunnitelman tarpeidenne mukaan. Pelastussuunnitelma on aina paikkakohtainen eikä sitä voi monistaa muualta.

Ihmisten oikea toiminta hätätilanteessa on elintärkeää. Pelastautumisharjoituksella parannetaan valmiuksia sekä selviämismahdollisuuksia tosipaikan tullessa. Voimme tarvittaessa järjestää myös esimerkiksi turvallisuuskävelyn ja alkusammutusharjoituksen.

  • Tehtaat
  • Hotellit
  • Ravintolat
  • Julkiset tilat
  • Taloyhtiöt

sidebar-sf