Riskien kartoitus

Hallitse yrityksen riskit

Riskien kartoitus pintaa syvemmältä lähtökohta turvallisuuden hallintaan. Riskin arvioinnin jälkeen määritetään toimenpiteet ja vastuuhenkilöt.

Riskin kartoittamiseen on monenlaisia malleja. Riskit voidaan jakaa erilaisiin kategorioihin:

  • Fysikaaliset riskit
  • Henkiset
  • Ergonomia
  • Tapaturma
  • Kemikaalit

Voimme myös suorittaa arvioinnin turvallisuustarkastuksen yhteydessä ja kartoittaa mahdollisia vaaran paikkoja. Tarjoamme apua myös tulitöiden turvalliseen tekemiseen, esim. tulityöpaikkojen suunnittelu, varustelu ja sammuttimien valinta jne.

sidebar-sf