Tulityökortti

PALAVA TARVE TULITYÖKOULUTUKSELLE?

Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa (SFS 5900)

Tulitöiksi luokitellaan:

  • laikkaleikkaus
  • poltto- ja kaarileikkaus
  • kaasu- ja kaarihitsaus
  • metallin hionta
  • työt, joissa käytetään kaasupoltinta tai muuta avotulta sekä
  • työt, joissa käytetään kuumailmapuhallinta (+200 astetta)

Tulityökorttikoulutus on yhden päivän kestävä koulutuskokonaisuus, johon sisältyy teoriaosa muun muassa tulitöiden riskeistä, tulitöiden turvallisesta tekemisestä, eri toimijoiden vastuista ja velvollisuuksista ja varotoimista. Pääpaino on onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä, sillä useimmat tulipalot johtuvat huolimattomuudesta. Riittävillä siivous-ja suojaustoimenpiteillä tulityövahingon mahdollisuus saadaan minimoitua. Tulityövartoinnilla ja alkusammutuskalustolla taasen saadaan valtaosa tulityövahingoista sammutettua alkuunsa. Päivän lopulla suoritetaan lopputentti ja alkusammutusharjoitus. Alkusammutusharjoitus voidaan myös mahdollisuuksien mukaan räätälöidä tarpeidenne mukaan.

Tulitykortti_2016

Tulityökortti on henkilökohtainen ja se vaaditaan aina henkilöltä, joka tekee tulitöitä tilapäisellä tulityöpaikalla. Vakuutuslaitosten tulitöiden suojeluohjeessa edellytetään tulityöluvan myöntäjältä sekä tulityön tekijältä voimassa olevaa tulityökorttia. Muuten onnettomuuden sattuessa vakuutusyhtiö voi alentaa korvausta tai jopa evätä korvauksen. Tulityökortti on voimassa 5 vuotta sen myöntämisestä.

teollisuushalli

Kattotulityöt

Kattotulityöhön ja vedeneristämistöiden töihin vaadittiin ennen 1.1.2016 erillinen Kattotulitöiden turvallisuuskoulutus, kattortulityökortti ja  katto- ja vedeneristystöildenlupa. Koulutukset on nyttemmin yhdistetty ja sama Tulityökortti-peruskoulutus oikeuttaa nyt myös vedeneristystöiden luvan saamiseen.

Viimevuosina Kattotulityövahinkojen taloudellinen osuus on ollut jopa 17% kaikista vakuutuskorvauksista. Tämä määrä on huomattava, vertailtaessa tehtyjen tulitöiden määrää. Voidaankin sanoa, että kattotulityövahingon määrä on usein rahallisesti noin kaksinkertainen. Uudistetulla Tulityökurssilla perehdytään normaalin tulityöproseduurin lisäksi erityisesti kattorakenteisiin, kattotulityövälineisiin ja putoamissuojaukseen.

Järjestämme Tulityökursseja tilauksesta, joustavasti, tarpeidenne mukaan (minimilaskutus 9 hengen mukaan/koulutus). Järjestettävät kielivaihtoehdot ovat suomi ja englanti, lisäksi tulkin avulla voidaan koulutusta järjestää mm. puolaksi ja venäjäksi.

sidebar-sf