Työsuojelu

Työsuojelun toimintaohjelma

Toimintaohjelman laadinta on lakisääteinen velvollisuus, joka koskee kaikenkokoisia yrityksiä.

Työsuojelu ei ole kuluerä. | Työsuojelu on investointi!

Työsuojeluasioiden hoitaminen on tärkeää. Hyvin hoidetusta työsuojelusta seuraa henkilöstön töiden tuloksellisuuden parantuminen sekä tapaturmien, ammattitautien, sairauspoissaolojen ja henkilöstön vaihtuvuuden väheneminen.

Toimintaohjelma aloitetaan kartoittamalla yrityksen nykytilanne. Kartoitus sisältää toimintatapojen ja riskien arvioinnin. Kartoituksen jälkeen laaditaan toimenpideohjelma, jolla  mahdolliset puutteet voidaan korjata.

Ongelmien ennaltaehkäisy on olennaisen tärkeää ja huomattavasti kustannustehokkaapaa, kuin ongelmien korjaaminen.

Tarjoamme konsultointiapua toimintaohjelman laatimisessa alusta loppuun. Hyvin tehty toimintaohjelma tarjoaa työkaluja toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen.

sidebar-sf