HÄTÄTILANNEKOULUTUS / NO PANIC TRAINING

Työnantajan tulee huolehtia työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä. Työntekijöille on annettava ohjeet toimista, joihin on ryhdyttävä tapaturman tai sairastumisen sattuessa ensiavun saamiseksi. 

Hätätilanne sattuu yllättäen. Osa ihmisistä saattaa lamaantua tilanteessa ja mennä paniikkiin. Toiset taas kykenevät pitämään päänsä kylmänä ja osaavat toimia hätätilanteessa. Näihin yllättäviin tilanteisiin kannattaa varautua ja hätätilannevalmiuksia voi harjoitella. No-panic-training antaa itsevarmuutta ja käytännön valmiuksia toimia hätätilanteissa. Koulutus tarjoaa keinot toimia useissa erilaisissa tilanteissa. Olemme koonneet tähän pakettiin tärkeimmät hätätilannetaidot: koulutus sisältää runsaasti erilaisia käytännön harjoituksia elvyttämisestä alkusammutuskaluston käyttöön.

Nämä taidot voivat olla kullanarvoisia paitsi työpaikalla, myös työpaikan ulkopuolella ja osallistujat ovatkin kokeneet sisällön erittäin tärkeäksi ja hyödylliseksi. Koulutuksen voi hyvin ottaa myös osaksi yrityksen TYKY-päivää. Voimme räätälöidä sisältöä teidän tarpeisiinne parhaiten sopivaksi. 

Kohderyhmä: Kaikki yhteiset työpaikat

Koulutuspäivän sisältö:

UHKAAVAT TILANTEET: perustiedot ja -taidot uhkaavan asiakkaan kohtaamiseen sekä erilaisten vaarojen tunnistamiseen: aggressiivinen tai päihtynyt asiakas,ryöstö.  Lainsäädännölliset velvoitteet ja vastuut, esimiehen vastuu

ENSIAPU: perusvalmiudet henkeä pelastavaan hätäensiapuun. Runsas verenvuoto, elvtys+AED. 

ALKUSAMMUTUS: tietoa paloturvallisuudesta ja alkusammutuksen yleisistä periaatteista, pelastussuunnitelma, oman työympäristön paloturvallisuusriskit, toimintavalmiuksia tulipalotilanteeseen. Alkusammutusharjoitus peitteellä ja käsisammuttimella

Koulutus voidaan toteuttaa kahdella kouluttajalla, jolloin henkilöstö voidaan jakaa esimerkiksi 15 hengen ryhmiin, joista ryhmät suorittavat vuorotellen  EA-osuuden ja alkusammutusosion. Näin koulutus pystytään viemään tehokaasti läpi, ilman pitkiä odotusaikoja harjoituksissa.  


Koulutuksesta myönnetään todistus. EA-osio on voimassa 3 vuotta ja muu hätätilaneosio 6 vuotta.